Välkommen!

IOGT-NTO i Mölndal firade 135-årsjubileum 2017. Vi är en förening med lite fler än 80 medlemmar.Vi håller till i Katrineberg som ligger på Baazgatan i Mölndal.

Vår verksamhet består av föreningsträffar varannan vecka, studiecirklar och utflykter. Vi har också nära kontakt med vår juniorverksamhet som också huserar i Katrineberg. Vi ger ut medlemsbladet Mölndalsnytt där man kan läsa mer om vår verksamhet och vilka aktiviteter som är på gång.

Senaste nytt från IOGT-NTO Mölndal:

Nästkommande aktivitet: Onsdag 20 februari kl 18.00. Föreningens årsmöte.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00